Jumeik Tel (+37123999653) Email info@jumeik.lv

Pareizs kravu marķējums ir tikpat svarīgs aspekts kā drošs iepakojums. Izvēlēts pēc visiem nosacījumiem iepakojums salikumā ar precīzu marķējumu garantē jebkuru izstrādājumu piegādi oriģinālā un nesabojātā formātā. Kvalificēta marķējuma izvietošana sniedz kompleksu informāciju par iepakojuma saturu. Pateicoties kuram, darbinieki, kas veic iepakojuma izkraušanu un iekraušanu, zina, kā ir jāizturas pret izstrādājumiem, lai izvairītos un kaitējuma un preču bojājumiem.

Marķējums apvieno sevī informatīvu uzrakstu kopumu, īpašus simbolus un standartizētus attēlus, kas tiek izvietoti uz iepakojuma vai pa tiešo uz izstrādājuma. Dotās atzīmes attiecas uz starptautiskiem standartiem, kam ir izteiksmīgs un skaidrs vizuālais formulējums.

Pareizi izvietots marķējums ļauj:

 • sniegt visaptverošu informāciju par iepakojuma saturu;
 • informēt par kravas apstrādes noteikumiem, tās iekraušanas - izkraušanas un transportēšanas un izvietošanas laikā;
 • samazināt zaudējumu risku līdz minimuma;
 • paātrināt piegādes procesu.

Iepakojuma pamata marķējumam obligāti ir jāsatur šādu informācijas daudzumu:

 • kravas saņēmēja nosaukums (pilnais vai saīsinātais);
 • galamērķa nosaukums (pilnā formā);
 • konkrēts kravas numurs un nosūtāmo objektu kopējais skaits.

Papildu marķējumā norāda sekojošus pamatdatus:

 • preču piegādes punkta nosaukums;
 • pārvadātāja nosaukums, norādot izbraukšanas staciju;
 • dzelzceļa marķējums, kas  tiek lietots uz katru atsevišķu objektu transportēšanas frakcijās.

Uz katras atsevišķi iepakotas preces tāpat tiek uzliktas speciālas informatīvas zīmes, kas sniedz šādus datus:

 • iepakojuma izmēri, norādīti centimetros;
 • brutto un netto objekta svars kilogramos (atkarībā no preces īpatnībām ir pieļaujama izstrādājumu skaita fiksēšana); Dati par preču masu vai daudzumu var netikt lietoti, ja tie jau tika norādīti pamata marķējumā.

Īpašu informāciju sniedz apstrādes zīmes, kas satur datus par to, kā ir atļauts izturēties pret preci. Dažāda veida manipulācijas simboli, kā arī nepieciešamība tos izvietot uz dažādiem kravu veidiem nosaka standartus vai tehniskos nosacījumus produkcijai.

 

Keep away from heat Keep dry
Protect from radiation Protect from radioactive sources
Fragile. Handle with care Perishables
Temperature limitation This side up
Center of gravity Tropical packing
To open here To lift by the load
Not to roll No hand truck here
Use no hooks Sling here
 Impermeable packing  Not to stack
Stacking limitation Limited tiering
Clamp here Not to clamp